Porównania w metaforycznym opisywaniu ludzi przez dzieci i młodzież (na podstawie utworów Edmunda Niziurskiego)

Urszula Szyszko

Poradnik Językowy 3/2001 s. 43-49
Dział: Artykuły i rozprawy