Problemy frazeologii europejskiej V, red. naukowa Andrzej M. Lewicki, Lublin 2002

Grażyna Majkowska

Poradnik Językowy 5/2003 s. 72-78
Dział: Recenzje