Ireneusz Bobrowski, Gramatyka opisowa języka polskiego (zarys modelu generatywno-transformacyjnego), t. I: Struktury wyjściowe, Kielce 1995

Piotr Żmigrodzki

Poradnik Językowy 4/1995 s. 59-63
Dział: Recenzje