1. Czy wychynąć jest składnikiem współczesnej polszczyzny?; 2. Obiektywizm czy obiektywność ocen?

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 4/1995 s. 68-69
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów