O pojęciu perfectivów tantum i różnych kryteriach ich wydzielania

Marek Łaziński

Poradnik Językowy 5-6/1995 s. 1-6
Dział: Artykuły