O funkcjach przyimka wobec w strukturze zdania

Małgorzata Bera

Poradnik Językowy 5-6/1995 s. 7-11
Dział: Artykuły