O pewnych fakultatywnych wariantach syntaktycznych we współczesnej polszczyźnie

Maria Lesz-Duk

Poradnik Językowy 5-6/1995 s. 12-21
Dział: Artykuły