Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1994

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Władysław Kupiszewski, Iza Winiarska [Izabela Winiarska-Górska]

Poradnik Językowy 5-6/1995 s. 22-86
Dział: Bibliografia