Aldona Skudrzykowa, Język (za)pisany. O kolokwialności dialogów współczesnej prozy polskiej, Katowice 1994

Edyta Bańkowska

Poradnik Językowy 5-6/1995 s. 87-88
Dział: Recenzje