Kurczaki z rożna czy kurczęta?

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 5-6/1995 s. 96-97
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
kurczaki - kurczęta-ak