Małgorzata Majewska, Homonimia i homonimy w opisie językoznawczym, Warszawa 2002

Elżbieta Awramiuk

Poradnik Językowy 5/2003 s. 78-81
Dział: Recenzje