Polszczyzna w czterojęzycznym wokabularzu z 1705 r.

Włodzimierz Gruszczyński

Poradnik Językowy 7/1995 s. 17-33
Dział: Artykuły