Niektóre możliwości gramatyki komunikacyjnej w opisie telewizyjnych rejestrów wypowiedzi

Jan Ożdżyński

Poradnik Językowy 7/1995 s. 34-50
Dział: Artykuły