Polemicznie o badaniach nad językiem polskiej inteligencji na Litwie. Odpowiedź Irenie Masojć

Jolanta Mędelska

Poradnik Językowy 7/1995 s. 57-64
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki