Dom w języku i kulturze (Konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Etnolingwistyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w dn. 22-24 marca 1995 r. w Szczecinie

Kazimierz Długosz

Poradnik Językowy 7/1995 s. 64-66
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki