Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polonistów Język polski w kraju i za granicą. Językoznawstwo — Glottodydaktyka — Translatoryka w 10. rocznicę śmierci Profesora Mieczysława Szymczaka, Warszawa 14-16 września 1995 r.

Piotr Garncarek

Poradnik Językowy 7/1995 s. 67-70
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki