Andrzej Markowski, Tyle trudnych słów... Praktyczny słownik wyrazów obcych używanych w prasie, radiu i telewizji, Warszawa 1995

Karol Świetlik

Poradnik Językowy 7/1995 s. 71-75
Dział: Recenzje