Forum Kultury Słowa we Wrocławiu [12-14 października 1995]

W. P. [Walery Pisarek]

Poradnik Językowy 8/1995 s. 63-65
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki