Z prac nad Ogólnosłowiańskim Atlasem Językowym. Sprawozdanie z konferencji w Ochrydzie (17.09-21.09.1995)

Anna Basara

Poradnik Językowy 8/1995 s. 65-69
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki