Próba ustalenia zakresu odniesienia wyrażeń ogłoszenie, obwieszczenie, zawiadomienie i komunikat

Mariola Wołk

Poradnik Językowy 6/2003 s. 9-24
Dział: Artykuły i rozprawy