Kaszubska sesja wyjazdowa [Gołuń-Wdzydze, 22-24 maja 1995]

Halina Horodyska [Halina Horodyska-Gadkowska]

Poradnik Językowy 8/1995 s. 69-72
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki