O niby-słowie ostrząs

Jan Wawrzyńczyk

Poradnik Językowy 8/1995 s. 72-73
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki

Wyrażenia:
ostrząs