Zakres przydatności kryterium funkcjonalnego w ocenie zjawisk językowych

Halina Satkiewicz

Poradnik Językowy 9-10/1995 s. 17-21
Dział: Artykuły