Zastosowanie kryterium funkcjonalnego w normatywnym wartościowaniu pleonazmów i tautologii

Marek Ruszkowski

Poradnik Językowy 9-10/1995 s. 22-28
Dział: Artykuły