Wartościowanie etyczne jako źródło nacechowania emocjonalnego niektórych terminów z dziedziny języka polityki

Igor Borkowski

Poradnik Językowy 9-10/1995 s. 45-53
Dział: Artykuły