Długość wypowiedzenia a stopień jego podrzędności jako wskaźnik stylistycznej charakterystyki tekstu

Marek Ruszkowski

Poradnik Językowy 6/2003 s. 25-32
Dział: Artykuły i rozprawy