Wakacyjne kursy języka polskiego w "Polonicum" (Warszawa — lato 1995). 1. Kurs "A"

Magdalena Foland-Kugler

Poradnik Językowy 9-10/1995 s. 87-88
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki