Józef Kąś, Interferencja leksykalna słownictwa gwarowego i ogólnopolskiego (na przykładzie gwar orawskich), Kraków 1994

Jan Basara

Poradnik Językowy 9-10/1995 s. 98-100
Dział: Recenzje