Znów o kłopotach z wyrazami obcego pochodzenia

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 9-10/1995 s. 105-107
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
aero-areo-