Ulica Fürstenwalde, ulica Wolvegi. Spółka z o.o. Controling, multiplikacyjny

Poradnik Językowy 2/2003 s. 79-80
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk