Przyrostki żeńskie nazwisk typu Nowak, Mickiewicz, Zaręba. O języku polskim w dokumentach urzędowych. Przymiotniki od nazw dwuczłonowych

Poradnik Językowy 6/2003 s. 73-74
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Wyrażenia:
wysokomazowiecki