Profesor Halina Kurkowska

Redakcja

Poradnik Językowy 7/2003 s. 3-3
Dział: Wspomnienia, jubileusze