Wielki książę litewski. Niestudent

Poradnik Językowy 9/2003 s. 88-89
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk