Wstępna charakterystyka derywatów złożonych z formantem redukcyjnym

Iwona Kaproń-Charzyńska

Poradnik Językowy 6/2003 s. 40-50
Dział: Artykuły i rozprawy