Polskie skrótowce

Poradnik Językowy 3/2004 s. 74-74
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk