Skład Komitetu Językoznawstwa PAN w kadencji 2011–2014

Poradnik Językowy 3/2012 s. 99-100
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki