Skład Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN w V kadencji (2011–2014)

Poradnik Językowy 3/2012 s. 101-102
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki