Czysło, poczet, liczba, ilość

Halina Koneczna

Poradnik Językowy 1/1950 s. 10-16
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
ilość/liczba-sło