Jan Miodek, Słownik ojczyzny polszczyzny, oprac. Monika Zaśko-Zielińska, Tomasz Piekot, Wrocław 2002

Stanisław Drewniak

Poradnik Językowy 6/2003 s. 62-67
Dział: Recenzje