Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej, pod red. Henryka Kurczaba, Urszuli Kopeć i Elżbiety Kozłowskiej, Rzeszów 2002

Wilga Herman

Poradnik Językowy 6/2003 s. 67-69
Dział: Recenzje