Dokonywać wpłat. Śmiali się i śmieli się. Pszczeli — pszczelny

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 2/1950 s. 17-19
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów