Zofia Kurzowa, Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego, Kraków 1999

Anna Seretny

Poradnik Językowy 3/2001 s. 50-58
Dział: Recenzje