Jakimi językami mówią ludzie [Tadeusz Milewski, Jakimi językami mówią ludzie?, Warszawa 1949]

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 2/1950 s. 26-30
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
ilość/liczba