Zasady obowiązujące autorów i korespondentów „Poradnika Językowego”

[Redakcja]

Poradnik Językowy 2/1950 s. 30-32
Dział: Od Redakcji