O kilku orientalnych terminach żeglarskich w piśmiennictwie polskim (od XVI w.)

Ananiasz Zajączkowski

Poradnik Językowy 3/1950 s. 1-7
Dział: Artykuły