Staropolskie miłosirdy

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 3/1950 s. 19-19
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-o--n--y-ce