Synonimiczne grupy wyrazowe (c. d.) 5.

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 3/1950 s. 20-25
Dział: Artykuły