Irządz. Polskie czy polski? Alternatywa. Ekspres. Ulica Wałbrzyska

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 3/1950 s. 25-28
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów