Co piszą o języku. A. Czibokawa, O niektórych problemach językoznawstwa radzieckiego, "Prawda" z 9 maja 1950, nr 129 (11601); I. I, Mieszczaninow, O twórczy rozwój spuścizny po akad. N. J. Marrze, "Prawda" z 16 maja 1950, nr 136 (11608); N. Czemodanow, Drogi rozwoju językoznawstwa radzieckiego, "Prawda" z 23 maja 1950, nr 143 (11615)

J. T. [Jan Tokarski]

Poradnik Językowy 3/1950 s. 32-40
Dział: Recenzje