Jurydyzacja dyskursu publicznego w środkach masowego przekazu

Irena Szczepankowska

Poradnik Językowy 7/2003 s. 14-25
Dział: Artykuły i rozprawy